Tuotteet ja palvelut

Tuotamme erilaisia tuotteita ja palveluita asiakkaidemme tarpeisiin:

Dokumenttien skannaus ja sähköinen hallinnointi

Kiinteistöjen huollon seuranta ja hallinta

Vuokranlaskenta

Tietojärjestelmät

Dokumenttien skannaus ja sähköinen hallinnointi

Päätoimialaamme on ollut jo vuodesta 1993 dokumenttien skannaus sähköiseen muotoon. Toimitamme myös dokumenttien sähköiseen hallintaan HyperDoc-järjestelmää.

HyperDoc on Tessel Systems:in kehittämä dokumenttienhallintajärjestelmä. Järjestelmällä voidaan hallinnoida sähköisiä dokumentteja helposti selkeän käyttöliittymän avulla. Järjestelmään viedään erilaisia dokumentteja, esim. pohjapiirustuksia, laitteiden kaaviokuvia, käyttöohjeita, valokuvia ja muita dokumentteja. Dokumentit järjestellään niiden tyypin mukaan eri sijaintien mukaan. Näin dokumentit on helppo löytää niihin liittyvän sijaintitiedon perusteella, esim. rakennuksittain, huoneittain tai osastoittain.

hyperdoc-01hyperdoc-02 hyperdoc-03

Lisätietoja

CADRaster ja SuperEdit

CAD-kuvien ja rasterikuvien yhteiskäyttöön suosittelemme Tessel Systems:in CADRaster-sovellusta, joka toimii AutoCAD:in yhteydessä. CADRaster mahdollistaa skannatun lähdemateriaalin korjailun ja kohdistamisen CAD-kuvaan.

Lisätietoja

Myös Tessel Systems:in SuperEdit:illä voidaan käsitellä rasterikuvia ilman, että AutoCAD-sovellusta tarvitaan.

Lisätietoja

Kiinteistöjen huollon seuranta ja hallinta

Olemme kehittäneet Kiinteistölukkari-järjestelmän kiinteistöjen huoltojen seurantaan, käsittelyyn, hallintaan ja raportointiin. Kiinteistölukkaria käyttävät mm. Lappeenrannan kaupungin tilakeskus, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Savitaipaleen kunta, Taipalsaaren kunta, Ruokolahden kunta. Kiinteistölukkari toimii yhdessä HyperDoc-dokumenttienhallintajärjestelmän kanssa.

Kiinteistölukkarin avulla voidaan seurata huoltoketjua vikailmoituksesta, työn alla olevan huollon kautta tehtyyn huoltoon. Kiinteistölukkari on helppokäyttöinen järjestelmä, joka on suunniteltu kiinteistöjen huoltojen seurantaan ja raportointiin. Järjestelmä kerää tiedot huolloista, joista voidaan myöhemmin kerätä erilaisia raportteja esim. rakennuksittain tai kaupunginosittain.

Järjestelmässä voidaan myös hallinnoida rakennuksissa olevia kalustoja, kuten kylmälaitteita ja sähkökeskuksia sekä näiden osia, kuten suodattimia ja moottoreita ominaisuuksineen.

Vuokranlaskenta

Olemme kehittäneet Trellum Oy:n määrittämän sisäisen vuokran laskentaan perustuvan järjestelmän. Järjestelmää on käytetty mm. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveysyhtymän (Eksote) sisäisen vuokran laskennassa. Laskentajärjestelmää olemme myös kehittäneet kunnille.

Tietojärjestelmät

Olemme kehittäneet erilaisiin tarpeisiin myös tietojärjestelmäratkaisuja. Esimerkkeinä

  • laskutus- ja asiakashallintajärjestelmä (East oil Oy)
  • hylsykoneiden käyttöseurantajärjestelmä (Corenso United Oy)